Monday, July 20, 2009

Informirajte se za maticnite kletki

Драги идни родители и заинтересирани слушатели,

Поради големиот интерес за можностите кои што ги нуди криопрезервацијата на матични клетки од папочна врвца,
Cryo-Save Ве поканува на следните

Информативни Пренатални Средби

На кои ќе ни биде чест да Ве информираме за се што сакате да дознаете за матичните клетки.
Средбите се одржуваат секоја прва среда во месецот (следната е на 05.08.2009 во 19:30 часот) во Александар Палас.
За повеќе информации, можете да ни се јавите на 02 3296 990. Ќе ни биде драго да дојдете со Вашиот партнер/ка, но и со други заинтересирани родители.

No comments:

Post a Comment